Actualités

Advance-lening

Voor de evenementen- en cultuursector van Brussel

Tot 31 juli 2022

Actualités

De ondernemingen uit de evenementen- en cultuursector hadden het zwaar te verduren door de beperkingen die in het kader van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19 werden opgelegd, en ze ervaren nog steeds de gevolgen van een onzekere toekomst. Om hen te helpen om hun activiteiten weer op te starten na enkele maanden lang gesloten of aan banden gelegd geweest te zijn, voert de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuwe economische steunmaatregel in, in de vorm van een Advance-lening dat de geldelijke middelen moet financieren.

Deze Advance-leningen worden aangeboden aan de voordelige rentevoet van 2% ; het gaat over bedragen tussen 10.000 en 150.000 euro, terug te betalen in een periode van 36 maanden na een moratorium van 12 maanden. Ze zijn voorbehouden voor ondernemingen die ten minste één vestigingseenheid hebben in het Brusselse Gewest.

Ter aanvulling van de economische premies en het garantiefonds voor de evenementensector voor deze sectoren, zal deze maatregel de getroffen Brusselse ondernemingen de mogelijkheid bieden om een voorschot van geldelijke middelen te ontvangen waarmee ze hun activiteiten kunnen hervatten, hun vaste kosten kunnen betalen en nieuwe projecten kunnen ontwikkelen.

De aanvragen kunnen tot en met 31 juli 2022 (met een mogelijke verlenging tot 15 november 2022) ingediend worden.

Toekenningsvoorwaarden :
Voor wie ?

(Micro-, kleine en middelgrote) ondernemingen uit de evenementen- en cultuursector :
• Productiebedrijf dat de bedoeling heeft om publiek te ontvangen en actief is in een of meer van de onderstaande domeinen :
o Museumwerking en erfgoedkennis
o Podiumkunsten
o Muziek
• Onderneming die cultuurevenementen organiseert en regelmatig op cultureel vlak actief is
• Onderneming die een of meer theaters of bioscopen beheert
• Onderneming die de organisatie van producties ondersteunt : klank, licht, decor, uitrusting, enz.
Behalve deze criteria zijn ook de volgende voorwaarden van toepassing :
-  De onderneming was op 1/01/2019 ingeschreven in de KBO ;
-  De onderneming heeft op 31/12/2020 een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brusselse Gewest ;
-  De onderneming was vóór de gezondheidscrisis (op 31/12/2019) niet in moeilijkheden ;
-  De onderneming heeft geen sociale of fiscale schulden, noch een krediet dat op het ogenblik van de aanvraag opgezegd was.

Voor welk bedrag ?
De onderneming kan een Advance-lening vragen voor een minimumbedrag van 10.000 euro en een maximumbedrag van 150.000 euro. Dat bedrag wordt bepaald op basis van een businessplan dat bewijst dat de onderneming na het bekomen van de lening leefbaar is. St’Art analyseert elk dossier afzonderlijk.

De lening moet na 12 maanden worden terugbetaald in een periode van maximum 36 maanden, met een jaarlijkse rentevoet van 2%.

Tegen wanneer ?
De dossiers kunnen ingediend worden tussen 14 maart 2022 en 31 juli 2022 (eventueel verlengd tot 15 november 2022).

Opgelet : alleen aanvragen die vóór 30 juni 2022 werden ingediend, vallen onder het Europese tijdelijke kader. Na deze termijn vallen de aanvragen binnen het wettelijke “de minimis”-kader.

Als de lening wordt toegekend, wordt het bedrag in één keer gestort aan de onderneming.

Aanvraagprocedure voor de Advance-lening :
Online het formulier invullen en sturen naar advance@start-invest.be.

Contact :
advance@start-invest.be
0479 86 90 77 (Ma-Vr uitsluitend van 9.00 u tot 12.30 u).

Productfiche :

FAQ :

Wettelijke bepalingen

logo Fédération Wallonie Bruxelles logo Wallonie logo finance