Actualités

Evenementgarantie - indiening verlengd tot 31 mei 2022

Brusselse Garantiefonds voor de evenementensectoren

Actualités

De Brusselse regering keurde een besluit goed waarmee een Garantiefonds wordt opgericht voor de evenementensectoren, om de organisatoren te kunnen dekken voor financiële verliezen ten gevolge van het feit dat evenementen om gezondheidsredenen werden afgelast of uitgesteld of dat beperkingen werden opgelegd qua bezoekersaantallen.

Het Garantiefonds is bedoeld voor elke Brusselse onderneming die op Brusselse bodem een evenement organiseert. Het evenement moet van tijdelijke aard zijn, moet tegen betaling voor het publiek toegankelijk zijn en verband houden met kunst, ontspanning of vrije tijd (hierbij inbegrepen de handelsbeurzen en congressen).

Indien beperkende gezondheidsmaatregelen worden opgelegd, kan met dit Fonds een deel van de financiële verliezen gedekt worden. Voor afgelaste evenementen dekt het Fonds de uitgaven voor het evenement die niet teruggewonnen of geannuleerd kunnen worden, en dit, tot maximum 30% van het globale budget voor het evenement. Voor uitgestelde evenementen dekt het Fonds 90% van de uitgaven die niet overgedragen kunnen worden. Voor evenementen waarvoor qua bezoekers¬aantallen beperkingen worden opgelegd tot slot, dekt het Fonds 100% van de terugbetalingen voor tickets die wegens de beperking van bezoekersaantallen terugbetaald moeten worden.

Voor elk van deze situaties bedraagt het grensbedrag van de Garantie 150.000 euro, met een maximum van 750.000 euro per onderneming als verschillende evenementen van eenzelfde onderneming door het Garantiefonds gedekt moeten worden. Een budget van in totaal 12,5 miljoen euro is voorzien voor het Fonds.

Toekenningsvoorwaarden :

Voor wie ?
De organisatoren van een evenement dat op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest plaatsvindt. De organisator van het evenement heeft ten minste één vestigingseenheid in het Brusselse Gewest.

Welk type van evenement ?
• Een eenmalige activiteit of een activiteit die op verschillende tijdstippen of plaatsen plaatsvindt, maar van tijdelijke aard is.
• Bestemd voor het grote publiek en voor het publiek toegankelijk tegen betaling.
• In verband met kunst, ontspanning en vrije tijd of kan plaatsvinden in de vorm van een handelsbeurs of congres.
• Het evenement staat nog steeds gepland en respecteert de (regionale, federale en wettelijke) gezondheidsmaatregelen die van kracht zijn op het ogenblik dat de aanvraag wordt ingediend.
• Draagt aanzienlijk bij tot het herstel van de economie van het Brusselse Gewest, door de creatie van inkomsten of meerwaarde, of de creatie of het behoud van rechtstreekse of onrechtstreekse banen in het Brusselse Gewest, bij de organisator en de onderaannemers die meewerken aan het evenement.

Tegen wanneer ?
De dossiers worden ingediend tussen 3 januari 2022 en 31 mei 2022.
Het evenement heeft plaats ten minste 1 maand na de indiening van het aanvraagdossier voor het Garantiefonds.

Uitsluitend voor evenementen die tussen 20 januari 2022 en 31 oktober 2022 plaatsvinden.

Voor welk budget ?
Het uitgavenbudget voor het evenement bedraagt ten minste 25.000 €. Het budget moet in evenwicht zijn.

Welke voorwaarden om de Garantie te activeren ?
De organisator moet in de onmogelijkheid verkeren om het evenement te organiseren volgens de gezondheidsmaatregelen die van kracht zijn op het ogenblik dat het Garantieaanvraagdossier wordt ingediend.
De organisator moet financiële verliezen lijden ten gevolge van de afgelasting, het uitstel van het evenement of de beperking van de bezoekersaantallen voor het evenement.

Procedure om de Garantie Evenement aan te vragen :
Het online formulier invullen en samen met de andere documenten die worden gevraagd (zie formulier), sturen naar garantie@start-invest.be.

FAQ :

Wettelijke bepalingen

Contact :
Via e-mail garantie@start-invest.be (bij voorkeur) of telefonisch op het nummer 0479/86.90.77 (uitsluitend van maandag tot vrijdag van 9 u tot 12.30 u).

Formulier
Verklaring op eer maximale steun
Begroting voor evenement

logo Fédération Wallonie Bruxelles logo Wallonie logo finance